WCF-Cattery-Registration 6172-2014

Cheremuha Sibirskoye Chudo

Color: blue-tortie-point with white (g 33 03)

Sire: E.Ch. Eshli Sibirskoye Chudo, n 33 03
Dame: Ch. Marysya Solnyshko Sibirskoye Chudo, g 21 33 03

Location: breeders community Morgenlicht, Switzerland

cheremuha1