WCF-Cattery-Registration 6172-2014

I.Ch. Orhideya S beregov Nevy

Color: tortoiseshell spotted with white (f 24 09)

Sire: I.Ch. Samson Chingi-Tura, d 22 09
Dame: I.Ch. Rashel Sibirskoye Chudo, n 24

Date of birth: 14.08.2015

orhideya1

orhideya2

orhideya3

orhideya4

orhideya5

orhideya6

orhideya7

orhideya8